Söktermen transfer har 16 resultat
SV Synonymer för transfer EN Översättningar
utbyte [övergång] n yield
överlåtelse [övergång] transfer
förflyttning [övergång] (u transport
transport [överflyttning] (u transport
transplantation [överflyttning] (u graft
transfusion [överflyttning] (u transfusion
transmission [överflyttning] (u transmission
sändning [överflyttning] (u broadcast
överföring [överflyttning] (u transmission
övergång [byte] (u segue
omplacering [omflyttning] (u transfer
EN Engelska SV Svenska
transfer (v) [law]
 • transferred
 • transfer
 • transfer
 • transferred
 • transferred
överlåta (v) [law]
 • överlåten
transfer (n) [goods] överlämnande (n) {n} [goods]
transfer (n) [goods] leverans (n) [goods] (u)
transfer (v) [vehicles]
 • transferred
 • transfer
 • transfer
 • transferred
 • transferred
byta (v) [vehicles]
 • bytt
transfer
 • transferred
 • transfer
 • transfer
 • transferred
 • transferred
transportera
 • transporterad
transfer (v) [law]
 • transferred
 • transfer
 • transfer
 • transferred
 • transferred
överföra (v) [law]
 • överförd
transfer (n) [money] överföring (n) [money] (u)
transfer (n) [public transportation] övergång (n) [public transportation] (u)
transfer (n) [public transportation] övergångsbiljett (n) [public transportation] (u)
transfer (v) [vehicles] ta övergång (v) [vehicles]
transfer (v) [persons - objects]
 • transferred
 • transfer
 • transfer
 • transferred
 • transferred
förflytta (v) [persons - objects]
 • förflyttad
transfer (n) [man] förflyttad man (n) [man] (u)
transfer (n) [woman] förflyttad kvinna (n) [woman] (u)
transfer (n) [employee] omplacering (n) [employee] (u)
transfer (n) [sports] övergångsspelare (n) [sports] (u)
transfer överlåtelse

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för transfer SV Översättningar
deliver [convey] förlösa
dispatch [convey] expediera
ship [convey] fartyg {n}
send [convey] sända
consign [convey] överlämna
transport [act of conveying] transport (u)
movement [act of conveying] rörelse (u)
transmission [act of conveying] transmission (u)
communication [act of conveying] (formal skrivelse
transportation [act of conveying] transport (u)
conveyance [act of conveying] åkdon
convey [transport] (formal transportera
cart [transport] åkdon
disposition [discarding] (formal fallenhet (u)
transference [discarding] överföring (u)
dumping [discarding] dumpning
jettison [discarding] kasta överbord
sale [discarding] rea
disposal [discarding] (informal fritt förfogande
change [event] ombyte