Söktermen transformation har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
transformation (n) [ändring] (u) transformation (n) [ändring]
SV Synonymer för transformation EN Översättningar
metamorfos [förvandling] (u metamorphosis
växling [förvandling] (u shunt
transmission [förvandling] (u transmission
konvertering [förvandling] (u convertion
metabolism [förvandling] (u metabolism
förvandling [förändring] (u metamorphosis
skifte [förändring] shift (informal)
övergång [förändring] (u segue
förändring [övergång] (u change
EN Engelska SV Svenska
transformation (n) [ändring] (u) transformation (n) [ändring]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för transformation SV Översättningar
change [modification] ombyte
shift [modification] (informal byte {n}
variation [modification] variant (u)
movement [modification] rörelse (u)
mutation [modification] mutation (u)
turn [modification] övergå
alteration [modification] ombildning (u)
absorption [digestion] absorbering
osmosis [digestion] osmos (u)
inhalation [digestion] inandning (u)
assimilation [digestion] assimilation (u)
antithesis [opposite] motsats (u)
reverse [opposite] frånsida
inverse [opposite] inverterat
corollary [opposite] korollarium
converse [opposite] (formal motsatt
transfer [event] överlåtelse
substitution [event] ersättande {n}
displacement [event] förskjutning (u)
modification [activity] amendemang {n}