Söktermen trick or treat har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
trick or treat (int) [extortion] (int) bus eller godis (int) [extortion] (int)

EN SV Översättningar för trick

trick (v) [deception]
 • tricked
 • trick
 • trick
 • tricked
 • tricked
lura (v) [deception]
 • lurad
trick (v) [joke]
 • tricked
 • trick
 • trick
 • tricked
 • tricked
lura (v) [joke]
 • lurad
trick (v) [deception]
 • tricked
 • trick
 • trick
 • tricked
 • tricked
förleda (v) [deception]
 • förledd
trick (v) [deception]
 • tricked
 • trick
 • trick
 • tricked
 • tricked
narra (v) [deception]
 • narrad
trick (v) [joke]
 • tricked
 • trick
 • trick
 • tricked
 • tricked
narra (v) [joke]
 • narrad
trick (v) [deception]
 • tricked
 • trick
 • trick
 • tricked
 • tricked
bedra (v) [deception]
 • bedragen
trick (v) [deception]
 • tricked
 • trick
 • trick
 • tricked
 • tricked
dupera (v) [deception]
 • duperad
trick (v) [deception]
 • tricked
 • trick
 • trick
 • tricked
 • tricked
vilseleda (v) [deception]
 • vilseledd
trick (n) [deception] list (n) [deception] (u)
trick (n) [deception] knep (n) {n} [deception]

EN SV Översättningar för or

or (o) [general] antingen ... eller (o) [general]
or eller
or (o) [conjunction] eller (o) [conjunction]

EN SV Översättningar för treat

treat (v) [subject] handla om (v) [subject]
treat (v) [behavior]
 • treated
 • treat
 • treat
 • treated
 • treated
behandla (v) [behavior]
 • behandlad
treat (v) [food]
 • treated
 • treat
 • treat
 • treated
 • treated
behandla (v) [food]
 • behandlad
treat (v) [medicine]
 • treated
 • treat
 • treat
 • treated
 • treated
behandla (v) [medicine]
 • behandlad
treat (v) [objects]
 • treated
 • treat
 • treat
 • treated
 • treated
behandla (v) [objects]
 • behandlad
treat (v) [people]
 • treated
 • treat
 • treat
 • treated
 • treated
behandla (v) [people]
 • behandlad
treat (v) [subject]
 • treated
 • treat
 • treat
 • treated
 • treated
behandla (v) [subject]
 • behandlad
treat (v) [technical]
 • treated
 • treat
 • treat
 • treated
 • treated
behandla (v) [technical]
 • behandlad
treat (v) [people] handskas med (v) [people]
treat (v) [objects]
 • treated
 • treat
 • treat
 • treated
 • treated
hantera (v) [objects]
 • hanterad