Söktermen trounce har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
trounce (v) [beat up]
 • trounced
 • trounce
 • trounce
 • trounced
 • trounced
slå (v) [beat up]
 • slagen
trounce (v) [sports]
 • trounced
 • trounce
 • trounce
 • trounced
 • trounced
slå (v) [sports]
 • slagen
trounce (v) [sports]
 • trounced
 • trounce
 • trounce
 • trounced
 • trounced
förkrossa (v) [sports]
 • förkrossad
trounce (v) [sports] vinna överlägset (v) [sports]
trounce (v) [To beat severely; thrash] klå upp (v) [To beat severely; thrash]
EN Engelska SV Svenska
trounce (v) [beat up] klå upp (v) [beat up]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för trounce SV Översättningar
thrash [beat] tröska
club [beat] klubb (u)
pummel [beat] sadelknapp
batter [beat] piska
baste [beat] ösa stek
discipline [activity] tukt
castigate [activity] tukta
correct [activity] korrigera
fine [activity] OK (adj adv n v)
penalize [activity] belägga med straff
reprove [activity] (formal förebrå
punish [activity] bestraffa
conquer [beat decisively] övervinna
whip [beat decisively] piska
defeat [beat decisively] förlust (u)
overcome [beat decisively] bemästra
thwart [beat decisively] gäcka
flog [thrash] prygla
abuse [thrash] smädelse (u)
pommel [thrash] sadelknapp