Söktermen tryta har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
tryta (v) [förråd] fall short (v) [förråd]
SV Synonymer för tryta EN Översättningar
fattas [felas] be lacking
saknas [felas] missing
brista [felas] break
sina [felas] her
minska [felas] dwindle
sakna [saknas] miss
torka ut [upphöra att rinna] dehydrate
avta [upphöra att rinna] subside
tyna [upphöra att rinna] smother
klicka [svikta] click
försvagas [svikta] weaken
svika [svikta] fail
fela [fattas] err (formal)
utebli [fattas] stay away
vers [sjunga på sista versen] (u verse
krävas [brista] behoove
restera [brista] remain