Söktermen tull har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
tull (n) [skatt] (u) tax (n) [skatt]
tull (u) duty
tull (n) [allmän] (u) duty (n) [allmän]
tull (u) the
tull (u) toll
SV Svenska EN Engelska
tull (n) [trafik] (u) toll (n) [trafik]
tull (n) [allmän] (u) duties (n) [allmän]
tull (n) [allmän] (u) customs duties (n) [allmän]
tull (n) [allmän] (u) tariff (n) [allmän]
tull (u) customs
tull (n) [skatt] (u) customs (n) [skatt]
tull (n) [official building, in a port, where customs are collected and shipping is cleared for entry and exit] (u) custom house (n) [official building, in a port, where customs are collected and shipping is cleared for entry and exit]
SV Synonymer för tull EN Översättningar
pålaga [skatt] (u levy
bidrag [skatt] n contribution
tillskott [skatt] n contribution
tionde [skatt] (u tenth
accis [skatt] (u excise tax
avgift [skatt] (u fee
betalning [skatt] (u liquidation
andel [skatt] (u slice
kollekt [skatt] (u offertory
tribut [skatt] (u tribute
skatt [införselkontroll] (u tax
årtull [årklyka] (u rowlock
tullstation [tullhus] custom house
infart [tullhus] (u driveway