Söktermen tull har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
tull (n) [skatt] (u) tax (n) [skatt]
tull (u) duty
tull (n) [allmän] (u) duty (n) [allmän]
tull (u) the
tull (u) toll
SV Svenska EN Engelska
tull (n) [trafik] (u) toll (n) [trafik]
tull (n) [allmän] (u) duties (n) [allmän]
tull (n) [allmän] (u) customs duties (n) [allmän]
tull (n) [allmän] (u) tariff (n) [allmän]
tull (u) customs
tull (n) [skatt] (u) customs (n) [skatt]
tull (n) [official building, in a port, where customs are collected and shipping is cleared for entry and exit] (u) custom house (n) [official building, in a port, where customs are collected and shipping is cleared for entry and exit]
SV Synonymer för tull EN Översättningar
bidrag [skatt] n дан (n)
tionde [skatt] (u десе́ти (adj n)
accis [skatt] (u акциз (n)
avgift [skatt] (u възнаграждение (n)
andel [skatt] (u контингент (n adj)
skatt [införselkontroll] (u съкровище (săkrovište)
tullstation [tullhus] ми́тница (n)