Söktermen tutor har 7 resultat
SV Synonymer för tutor EN Översättningar
god man [målsman] (u softie (informal)
förvaltare [målsman] (u stewardship
förtroendeman [målsman] trustee
beskyddare [målsman] (u protector
vårdare [målsman] care-taker
övervakare [målsman] (u supervisor
förmyndare [målsman] (u guardian
EN Engelska SV Svenska
tutor (n v) [one who teaches another] lärare (n v) [one who teaches another] (u)
tutor (n v) [one who teaches another] guvernant (n v) [one who teaches another] (u)
tutor (n v) [one who teaches another] privatlärare (n v) [one who teaches another] (u)
tutor (n) [teaching - man] privatlärare (n) [teaching - man] (u)
tutor (n) [teaching - woman] privatlärare (n) [teaching - woman] (u)
tutor (n) [teaching - woman] privatlärarinna (n) [teaching - woman] (u)
tutor (n v) [one who teaches another] informator (n v) [one who teaches another]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för tutor SV Översättningar
trainer [physical education instructor] コーチ (n)
coach [physical education instructor] バス (basu)
educate [teach] 啓発する (v)
train [teach] 行列
teach [instruct] 教える
teacher [educator] 教師 (n)