Söktermen tvivelaktig har 22 resultat
SV Svenska EN Engelska
tvivelaktig dubious
tvivelaktig moot
tvivelaktig (adj) [disreputable] unsavory (adj) [disreputable]
tvivelaktig (a) [tvivel] fishy (a) [tvivel]
tvivelaktig (a) [person] shady (a) [person]
SV Svenska EN Engelska
tvivelaktig (a) [uppförande] suspect (a) [uppförande]
tvivelaktig (a) [tvivel] suspect (a) [tvivel]
tvivelaktig (a) [uppförande] equivocal (a) [uppförande]
tvivelaktig (a) [tvivel] dubious (a) [tvivel]
tvivelaktig (adj) [arousing doubt] dubious (adj) [arousing doubt]
tvivelaktig (a) [argument] arguable (a) [argument]
tvivelaktig (a) [uppförande] doubtful (a) [uppförande]
tvivelaktig (a) [tvivel] suspicious (a) [tvivel]
tvivelaktig (a) [argument] debatable (a) [argument]
tvivelaktig (a) [argument] disputable (a) [argument]
tvivelaktig (a) [argument] contestable (a) [argument]
tvivelaktig (a) [argument] controvertible (a) [argument]
tvivelaktig (a) [uppförande] questionable (a) [uppförande]
tvivelaktig (a) [argument] questionable (a) [argument]
tvivelaktig equivocal
tvivelaktig questionable
tvivelaktig doubtful