Söktermen Ulysses S. Grant har 2 resultat

SV EN Översättningar för s

EN SV Översättningar för ulysses

EN SV Översättningar för s

EN SV Översättningar för grant

grant (v) [bestow]
 • granted
 • grant
 • grant
 • granted
 • granted
ge (v) [bestow]
 • given
grant (v) [bestow]
 • granted
 • grant
 • grant
 • granted
 • granted
skänka (v) [bestow]
 • skänkt
grant (v) [bestow]
 • granted
 • grant
 • grant
 • granted
 • granted
donera (v) [bestow]
 • donerad
grant
 • granted
 • grant
 • grant
 • granted
 • granted
tillåta
 • tillåten
grant (v) [bestow]
 • granted
 • grant
 • grant
 • granted
 • granted
tilldela (v) [bestow]
 • tilldelad
grant (n) [schools] stipendium (n) {n} [schools]
grant (n) [university] stipendium (n) {n} [university]
grant
 • granted
 • grant
 • grant
 • granted
 • granted
bevilja
 • beviljad
grant
 • granted
 • grant
 • grant
 • granted
 • granted
medgiva
 • medgiven