Söktermen umgälla har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
umgälla atone for
SV Synonymer för umgälla EN Översättningar
sota för [böta för] pay for
plikta för [böta för] have to pay
betala [böta för] defray (formal)
sona [böta för] expiate
lida för [böta för] reconcile
lida [vara föremål för] suffer
[vara föremål för] be allowed to
åtnjuta [vara föremål för] enjoy
vedergälla [försona] repay
gottgöra [försona] amends
bli lidande [förlora] suffer
försona [förlora] conciliate
böta [erlägga vite] pay a fine
vita [plikta] (u albumen
likvidera [utbetala] liquidate
sota [plikta för] decarbonize