Söktermen unbecoming har 2 resultat
Hoppa till

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för unbecoming SV Översättningar
indecent [improper] otuktig
seemly [improper] (literature passande
uncivilized [improper] tölpaktig
ungodly [improper] ogudaktig
incompatible [inappropriate] inkompatibel
irreconcilable [inappropriate] oförsonlig
absurd [inappropriate] befängd
incongruous [inappropriate] orimlig
unseemly [crude] opassande
indecorous [crude] opassande
aberrant [crude] som far vilse
improper [crude] oegentlig
lowly [property] ödmjuk
base [property] bas (u)
abject [property] föraktlig
servile [property] slav- (adj)
ignoble [property] tarvlig
degraded [property] nedsatt
vile [property] (informal värdelös
menial [property] tjänar-