Söktermen undandra har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
undandra
  • undandragen
withdraw
  • withdrawn
  • withdraw
  • withdraw
  • withdrew
  • withdrew
SV Synonymer för undandra EN Översättningar
ta ifrån [beröva] rob of
undvika [undandra sig] eschew
hålla sig undan [undandra sig] be in hiding
försumma [undandra sig] neglect
smita [undandra sig] absquatulate (v)
svika [undandra sig] fail
rygga [undandra sig] back
skygga [undandra sig] shy
skolka [undandra sig] hooky
avhålla sig från [undandra sig] refrain from
slingra sig undan [undandra sig] get round
dölja [ej utlämna] conceal (formal)
gömma [ej utlämna] bury
kvarhålla [ej utlämna] detain
innehålla [ej utlämna] enclose
hemlighålla [ej utlämna] conceal (formal)
förvägra [ej utlämna] deprive
undanhålla [ej utlämna] withhold