Söktermen undandra har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
undandra withdraw
SV Synonymer för undandra EN Översättningar
ta ifrån [beröva] take away
undvika [undandra sig] get out of
hålla sig undan [undandra sig] skulk
försumma [undandra sig] omit
smita [undandra sig] scram (informal)
svika [undandra sig] fall away
rygga [undandra sig] back
skygga [undandra sig] shy
skolka [undandra sig] play truant
avhålla sig från [undandra sig] forbear from
slingra sig undan [undandra sig] evade
dölja [ej utlämna] cover
gömma [ej utlämna] secrete
kvarhålla [ej utlämna] detain
innehålla [ej utlämna] include
hemlighålla [ej utlämna] conceal (formal)
förvägra [ej utlämna] enjoin
undanhålla [ej utlämna] withhold