Söktermen undantag har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
undantag {n} exception
undantag (n) [allmän] {n} exception (n) [allmän]
undantag {n} exceptions
undantag {n} exclusion
SV Synonymer för undantag EN Översättningar
avart [ovanlighet] variety
anomali [ovanlighet] (u anomaly
abnormitet [ovanlighet] (u abnormality
säregenhet [ovanlighet] (u peculiarity
inkonsekvens [ovanlighet] (u inconsistency
raritet [ovanlighet] (u curio
inskränkning [förbehåll] (u limitation
reservation [förbehåll] (u reservation
klausul [förbehåll] (u term
privilegium [förbehåll] n privilege
dispens [förbehåll] exemption
frånsett [med undantag av] leaving out
utom [med undantag av] beyond
bortsett från [med undantag av] barring
exklusive [med undantag av] excluding
avsteg [avvikelse] n deviation
kuriositet [raritet] (u curio
ovanlighet [raritet] (u uncommonness (n)
sällsynthet [raritet] (u uncommonness (n)
motsägelse [inkongruens] (u gainsaying