Söktermen underbyggnad har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
underbyggnad (n) [konstruktion] (u) substructure (n) [konstruktion]
SV Synonymer för underbyggnad EN Översättningar
förberedelse [utbildning] (u preparation
grundval [utbildning] n basis
början [utbildning] (invariable birth
begynnelse [utbildning] (u beginning
stomme [utbildning] (u framework
bakgrund [utbildning] (u background
fundament [grund] n fundation
sockel [grund] (u socle
postament [grund] dado
material [utgångspunkt] n material
basis [utgångspunkt] (u ground
täckning [utgångspunkt] (u covering
underlag [utgångspunkt] n support
grund [underlag] (u basic
motsvarighet [underlag] (u equivalent
utgångspunkt [begynnelse] (u starting point
element [begynnelse] n element
infrastruktur [ekonomisk bas] (u infrastructure