Söktermen underförstådd har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
underförstådd (a) [förslag] assumed (a) [förslag]
underförstådd implicit
underförstådd (a) [förslag] implicit (a) [förslag]
underförstådd (a) [förslag] implied (a) [förslag]
underförstådd (adj) [Done or made in silence; implied, but not expressed; silent] tacit (adj) [Done or made in silence; implied, but not expressed; silent] (formal)
SV Svenska EN Engelska
underförstådd (a) [tillstånd] tacit (a) [tillstånd] (formal)
underförstådd tacit (formal)
underförstådd implied
SV Synonymer för underförstådd EN Översättningar
hemlig [outtalad] undisclosed
tyst [outtalad] tacit (formal)
antagen [fingerad] presumed
teoretisk [fingerad] abstracts
hypotetisk [fingerad] hypothetical
abstrakt [fingerad] concrete term (n)
antydd [halvutsagd] implied
outtalad [halvutsagd] tacit (formal)