Söktermen undersökning har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
undersökning (n) [medicin] (u) test (n) [medicin]
undersökning (n) [statistik] (u) poll (n) [statistik]
undersökning (n) [rättsvetenskap] (u) inquest (n) [rättsvetenskap]
undersökning (n) [medicin] (u) checkup (n) [medicin]
undersökning (n) [medicin] (u) medical examination (n) [medicin]
SV Svenska EN Engelska
undersökning (n) [allmän] (u) examination (n) [allmän]
undersökning (n) [medicin] (u) examination (n) [medicin]
undersökning (u) survey
undersökning (n) [statistik] (u) survey (n) [statistik]
undersökning (n) [allmän] (u) inquiry (n) [allmän]
undersökning (n) [allmän] (u) investigation (n) [allmän]
undersökning (u) investigation
undersökning (u) inquest
undersökning (u) examination
SV Synonymer för undersökning EN Översättningar
studium [granskning] n studies
studie [granskning] (u study
prov [granskning] n test
prövning [granskning] (u examination
kontroll [granskning] (u checking
översyn [granskning] overhaul
besiktning [granskning] inspection
inspektion [granskning] (u inspection
visitation [granskning] inspecting
analys [granskning] (u analasis
genomgång [översyn] (u passageway
syn [översyn] (u eyesight
inventering [översyn] (u stocktaking
granskning [översyn] (u examination
justering [kontroll] (u adjustment
service [kontroll] (u maintenance
försök [rön] n attempts
experiment [rön] n experiment
mätning [rön] (u measuring
essä [avhandling] (u memoir (formal)