Söktermen uniformity har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
uniformity (n) [general] likformighet (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för uniformity SV Översättningar
harmony [agreement] harmoni (u)
unity [agreement] sammanhållning
correspondence [agreement] brevskrivning (u)
cohesion [agreement] kohesion (u)
congruity [agreement] förenlighet (u)
concurrence [agreement] instämmande
consistency [agreement] konsistens
similarity [congruity] similaritet (n)
accordance [congruity] överensstämmelse (u)
homogeneity [congruity] homogenitet (u)
conformity [congruity] likhet (u)
agreement [affinity] samtycke {n}
accord [affinity] medge
kinship [affinity] släktskap {n}
likeness [affinity] likhet (u)
community [affinity] organismsamhälle (n)