Söktermen Union for Democracy and Social Progress har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för union

union förbund {n}
union (n) [action] förening (n) [action] (u)
union (n) [politics] union (n) [politics] (u)
union (n) [action] enande (n) {n} [action]
union (n) [job] fackförening (n) [job] (u)
union (n) [university] manlig studentförening (n) [university] (u)
union (n) [university] kvinnlig studentförening (n) [university] (u)
union sammanslutning

EN SV Översättningar för for

for prenumerera på
for (o) [general] för (o) [general]
for (o) [reason] för (o) [reason]
for (o) [reason] (o) [reason]
for (o) [general] till (o) [general]
for (o) [reason] på grund av (o) [reason]
for åt
for (o) [reason] därför att (o) [reason]
for (conj prep) [because] eftersom (conj prep) [because]
for (o) [reason] eftersom (o) [reason]

EN SV Översättningar för democracy

democracy demokrati (u)
democracy (n) [government under the rule of its people] demokrati (n) [government under the rule of its people] (u)
democracy (n) [politics] demokrati (n) [politics] (u)
democracy folkstyre

EN SV Översättningar för and

and och
and (o) [conjunction] och (o) [conjunction]
and samt

EN SV Översättningar för social

social (a) [behavior] (informal) sällskaplig (a) [behavior]
social (n adj) [extroverted or outgoing] (informal) social (n adj) [extroverted or outgoing]
social (a) [group] (informal) social (a) [group]
social (a) [society] (informal) social (a) [society]
social (informal) samhällelig

EN SV Översättningar för progress

progress (n) [improvement] framsteg (n) {n} [improvement]
progress (n) [improvement] framåtskridande (n) {n} [improvement]
progress (n) [improvement] förbättring (n) [improvement] (u)
progress utveckling (u)
progress (n) [movement] framgång (n) [movement] (u)
progress (v) [time]
  • progressed
  • progress
  • progress
  • progressed
  • progressed
fortskrida (v) [time]
  • fortskriden
progress (n) [movement] frammarsch (n) [movement] (u)
progress (n) [improvement] avancemang (n) {n} [improvement]