Söktermen Union for French Democracy har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för union

union förbund {n}
union (n) [action] förening (n) [action] (u)
union (n) [politics] union (n) [politics] (u)
union (n) [action] enande (n) {n} [action]
union (n) [job] fackförening (n) [job] (u)
union (n) [university] manlig studentförening (n) [university] (u)
union (n) [university] kvinnlig studentförening (n) [university] (u)
union sammanslutning

EN SV Översättningar för for

for prenumerera på
for (o) [general] för (o) [general]
for (o) [reason] för (o) [reason]
for (o) [reason] (o) [reason]
for (o) [general] till (o) [general]
for (o) [reason] på grund av (o) [reason]
for åt
for (o) [reason] därför att (o) [reason]
for (conj prep) [because] eftersom (conj prep) [because]
for (o) [reason] eftersom (o) [reason]

EN SV Översättningar för french

French fransman (u)
French (a) [general] fransk (a) [general]
French franska (u)
French (proper n adj v) [Romance language spoken in France] franska (proper n adj v) [Romance language spoken in France] (u)
French (n) [language] franska (n) [language] (u)
French fransos

EN SV Översättningar för democracy

democracy demokrati (u)
democracy (n) [government under the rule of its people] demokrati (n) [government under the rule of its people] (u)
democracy (n) [politics] demokrati (n) [politics] (u)
democracy folkstyre