Söktermen unison har 3 resultat
SV Synonymer för unison EN Översättningar
samfälld [enstämmig] conjoint (formal)
församlings- [enstämmig] parochial
gemensam [enstämmig] conjoint (formal)
enstämmig [enhällig] unanimous
samlad [enhällig] concerted
förenad [enhällig] conjoint (formal)
kollektiv [enhällig] conjoint (formal)
överens [ense] agreed
samstämmig [ense] unanimous
enhällig [ense] enanimous
enig [ense] unanimous
EN Engelska SV Svenska
unison (n) [music: the simultaneous playing of an identical note more than once] samråd (n) {n} [music: the simultaneous playing of an identical note more than once]
unison (n) [music] samklang (n) [music] (u)
unison endräkt

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för unison SV Översättningar
symphony [agreement] symfoni (u)
harmony [agreement] harmoni (u)
concert [agreement] samförstånd {n}
unanimity [agreement] (formal enhällighet (u)
concord [agreement] harmoni (u)
rapport [agreement] nära förbindelse (u)
unity [agreement] sammanhållning
euphony [sound] (formal eufoni (u)
resonance [sound] resonans (u)
melody [sound] melodi (u)
fluke [incident] lyckoträff
event [incident] fall {n}
accident [incident] olyckshändelse (u)
chance [incident] chans (u)
hazard [incident] fara
coincidence [incident] sammanfallande {n}