Söktermen United Nations Economic Commission for Europe har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för united

united (a) [effort] förenad (a) [effort]
united (a) [general] förenad (a) [general]
united (a) [effort] gemensam (a) [effort]
united (a) [effort] kollektiv (a) [effort]
united (a) [effort] samfälld (a) [effort]
united (a) [general] enad (a) [general]

EN SV Översättningar för economic

economic (a) [economics] ekonomisk (a) [economics]

EN SV Översättningar för commission

commission uppdrag {n}
commission (v) [permission]
 • commissioned
 • commission
 • commission
 • commissioned
 • commissioned
befullmäktiga (v) [permission]
 • befullmäktigad
commission (v) [permission]
 • commissioned
 • commission
 • commission
 • commissioned
 • commissioned
auktorisera (v) [permission]
 • auktoriserad
commission (v) [permission]
 • commissioned
 • commission
 • commission
 • commissioned
 • commissioned
bemyndiga (v) [permission]
 • bemyndigad
commission fullmakt (u)
commission (n v) [body of officials] kommission (n v) [body of officials] (u)
commission (n) [money] kommission (n) [money] (u)
commission (n) [money] provision (n) [money] (u)

EN SV Översättningar för for

for prenumerera på
for (o) [general] för (o) [general]
for (o) [reason] för (o) [reason]
for (o) [reason] (o) [reason]
for (o) [general] till (o) [general]
for (o) [reason] på grund av (o) [reason]
for åt
for (o) [reason] därför att (o) [reason]
for (conj prep) [because] eftersom (conj prep) [because]
for (o) [reason] eftersom (o) [reason]

EN SV Översättningar för europe

Europe Europa (invariable)
Europe (proper) [continent] Europa (proper) [continent] (invariable)
Europe (n) [geography] Europa (n) [geography] (invariable)
Europe Östeuropa