Söktermen United Nations Framework Convention on Climate Change har 2 resultat

EN SV Översättningar för united

united (a) [effort] förenad (a) [effort]
united (a) [general] förenad (a) [general]
united (a) [effort] gemensam (a) [effort]
united (a) [effort] kollektiv (a) [effort]
united (a) [effort] samfälld (a) [effort]
united (a) [general] enad (a) [general]

EN SV Översättningar för framework

framework (n) [construction] stomme (n) [construction] (u)
framework (n) [a basic conceptual structure] ramverk (n) [a basic conceptual structure]

EN SV Översättningar för convention

convention överenskommelse (u)
convention (n) [habit] bruk (n) {n} [habit]
convention (n) [business company] möte (n) {n} [business company]
convention (n) [agreement, contract or pact] avtal (n) {n} [agreement, contract or pact]
convention (n) [business company] sammankomst (n) [business company] (u)
convention (n) [politics] sammankomst (n) [politics] (u)
convention konvention (u)
convention (n) [agreement, contract or pact] konvention (n) [agreement, contract or pact] (u)
convention (n) [habit] konvention (n) [habit] (u)
convention (n) [politics] konvent (n) {n} [politics]

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

EN SV Översättningar för climate

climate klimat {n}
climate (n) [context in general of a particular political, moral etc. situation] klimat (n) {n} [context in general of a particular political, moral etc. situation]
climate (n) [meteorology] klimat (n) {n} [meteorology]

EN SV Översättningar för change

change omväxling (u)
change (v) [alter]
 • changed
 • change
 • change
 • changed
 • changed
ändra (v) [alter]
 • ändrad
change (v) [alter]
 • changed
 • change
 • change
 • changed
 • changed
förändra (v) [alter]
 • förändrad
change (v) [alter]
 • changed
 • change
 • change
 • changed
 • changed
förvandla (v) [alter]
 • förvandlad
change (v) [alter]
 • changed
 • change
 • change
 • changed
 • changed
modifiera (v) [alter]
 • modifierad
change (v) [general] ändra sig (v) [general]
change (v) [clothing] byta om (v) [clothing]
change (v) [clothing] byta kläder (v) [clothing]
change (n) [general] ändring (n) [general] (u)
change förändring (u)