Söktermen United Nations Protection Force har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för united

united (a) [effort] förenad (a) [effort]
united (a) [general] förenad (a) [general]
united (a) [effort] gemensam (a) [effort]
united (a) [effort] kollektiv (a) [effort]
united (a) [effort] samfälld (a) [effort]
united (a) [general] enad (a) [general]

EN SV Översättningar för protection

protection skydd {n}
protection (n) [action] beskydd (n) {n} [action]
protection (n) [general] beskydd (n) {n} [general]
protection (n) [general] protektion (n) [general] (u)

EN SV Översättningar för force

force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
driva (v) [compel]
 • driven
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [compel]
 • tvingad
force (v) [open]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [open]
 • tvingad
force (v) [person]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [person]
 • tvingad
force (v) [open] bryta upp (v) [open]
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
framtvinga (v) [compel]
 • framtvingad
force (n) [military] trupp (n) [military] (u)
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
pressa (v) [compel]
 • pressad
force (v) [person]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
pressa (v) [person]
 • pressad
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
förplikta (v) [compel]
 • förpliktad