Söktermen United States Air Force har 3 resultat

EN SV Översättningar för united

united (a) [effort] förenad (a) [effort]
united (a) [general] förenad (a) [general]
united (a) [effort] gemensam (a) [effort]
united (a) [effort] kollektiv (a) [effort]
united (a) [effort] samfälld (a) [effort]
united (a) [general] enad (a) [general]

EN SV Översättningar för states

EN SV Översättningar för air

air
 • aired
 • air
 • air
 • aired
 • aired
vädra
 • vädrad
air luft (u)
air (n) [general] luft (n) [general] (u)
air
 • aired
 • air
 • air
 • aired
 • aired
lufta
 • luftad
air atmosfär (u)

EN SV Översättningar för force

force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
driva (v) [compel]
 • driven
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [compel]
 • tvingad
force (v) [open]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [open]
 • tvingad
force (v) [person]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [person]
 • tvingad
force (v) [open] bryta upp (v) [open]
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
framtvinga (v) [compel]
 • framtvingad
force (n) [military] trupp (n) [military] (u)
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
pressa (v) [compel]
 • pressad
force (v) [person]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
pressa (v) [person]
 • pressad
force (v) [compel]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
förplikta (v) [compel]
 • förpliktad