Söktermen United States Air Force har 3 resultat

EN SV Översättningar för united

united (a) [effort] förenad (a) [effort]
united (a) [general] förenad (a) [general]
united (a) [effort] gemensam (a) [effort]
united (a) [effort] kollektiv (a) [effort]
united (a) [effort] samfälld (a) [effort]
united (a) [general] enad (a) [general]

EN SV Översättningar för states

EN SV Översättningar för air

air vädra
air luft (u)
air (n) [general] luft (n) [general] (u)
air lufta
air atmosfär (u)

EN SV Översättningar för force

force (v) [compel] driva (v) [compel]
force (v) [compel] tvinga (v) [compel]
force (v) [open] tvinga (v) [open]
force (v) [person] tvinga (v) [person]
force (v) [open] bryta upp (v) [open]
force (v) [compel] framtvinga (v) [compel]
force (n) [military] trupp (n) [military] (u)
force (v) [compel] pressa (v) [compel]
force (v) [person] pressa (v) [person]
force (v) [compel] förplikta (v) [compel]