Söktermen unprotected har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
unprotected (a) [weather] utsatt (a) [weather]
unprotected (a) [danger] blottad (a) [danger]
unprotected (a) [danger] oskyddad (a) [danger]
unprotected (a) [weather] oskyddad (a) [weather]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för unprotected SV Översättningar
naked [defenceless] blottad
open [defenceless] öppen
unguarded [defenceless] obevakad
exposed [vulnerable] blottställd
precarious [vulnerable] betänklig
unsafe [vulnerable] riskabel
insecure [vulnerable] vacklande
apparent [visible] tydligt
obvious [visible] logisk
clear [visible] åskådlig
bare [visible] bar (u)
defenceless [property] värnlös
unarmed [property] obeväpnad
weak [naked] svag
vulnerable [insecure] utsatt