Söktermen up har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
up inform
EN Engelska SV Svenska
up (v) [prices]
  • upped
  • up
  • up
  • upped
  • upped
höja (v) [prices]
  • höjd
up (o) [direction] upp (o) [direction]
up (o) [position] upp (o) [position]
up (o) [price] upp (o) [price]
up (o) [awake] vara uppe (o) [awake]
up (o) [awake] vara uppstigen (o) [awake]
up uppe
up (adv prep adj n v) [available] uppe (adv prep adj n v) [available]
up (o) [river] motströms (o) [river]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för up SV Översättningar
turn [baseball concept] преврати́ться (v n)
bat [baseball concept] бита́ (n v)
upward [direction] вверху́ (prep adv adj n)
boost [quantity] усиле́ние (n v)
augment [quantity] увеличивать (vt)
extend [quantity] расши́рить (v)
uphill [ascending] тяжёлый (adj)