Söktermen upheaval har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
upheaval (n) [unrest] tumult (n) [unrest] (u)
upheaval (n) [unrest] orolighet (n) [unrest] (u)
upheaval (n) [unrest] oordning (n) [unrest] (u)
upheaval (n) [unrest] omstörtning (n) [unrest] (u)
upheaval (n) [change] omvälvning (n) [change] (u)
EN Engelska SV Svenska
upheaval (n) [process of being heaved upward, especially of the earth's crust] omstörtning, omvälvning, kaos (n) [process of being heaved upward, especially of the earth's crust] (n)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för upheaval SV Översättningar
quake [trembler] skalv {n}
shake [trembler] skakning (u)
shock [trembler] chock {n}
earthquake [trembler] jordskalv {n}
convulsion [disorder] konvulsion (u)
agitation [disorder] sinnesrörelse (u)
disarrangement [disorder] avbrott {n}
commotion [disorder] oväsen {n}
perplexity [disorder] trasslighet (u)
confusion [disorder] sammanblandning
disturbance [disorder] störning (u)
mutiny [insurrection] myteri {n}
revolution [insurrection] revolution (u)
sedition [insurrection] (law uppvigling (u)
uprising [insurrection] revolt (u)
turbulence [insurrection] turbulens (u)
turmoil [event] röra
hysteria [event] hysteri (u/n)
violence [event] våld {n}
strife [event] (formal kiv