Söktermen uppdrag har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
uppdrag (n) [aktivitet] {n} job (n) [aktivitet]
uppdrag (n) [aktivitet] {n} task (n) [aktivitet]
uppdrag (n) [aktivitet] {n} duty (n) [aktivitet]
uppdrag {n} assignment
uppdrag (n) [aktivitet] {n} assignment (n) [aktivitet]
SV Svenska EN Engelska
uppdrag (n) [politik] {n} assignment (n) [politik]
uppdrag (n) [aktivitet] {n} obligation (n) [aktivitet]
uppdrag (n) [politik] {n} mission (n) [politik]
uppdrag {n} commission
uppdrag {n} mandate
SV Synonymer för uppdrag EN Översättningar
ex officio [enligt uppdrag] ex officio
syssla [uppgift] work
åliggande [uppgift] duty
värv [uppgift] task
tjänst [uppgift] (u favor
ämbete [uppgift] n office
mission [uppgift] (u mission
ärende [uppgift] n errand
order [uppgift] (up behest
kallelse [uppgift] (u calling
anmodan [uppgift] n application
befallning [uppgift] (u behest
instruktion [uppgift] (u instruction
påbud [befallning] n fiat
föreskrift [befallning] (u instruction
förordning [befallning] (u ordinance (formal)
maktbud [befallning] dictation
åläggande [befallning] n injunction
kommendering [befallning] (u authority
kommando [befallning] n command