Söktermen uppenbar har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
uppenbar (a) [påtaglig] palpable (a) [påtaglig]
uppenbar (adj n) [blatant, obvious] glaring (adj n) [blatant, obvious]
uppenbar (adj) [obvious] transparent (adj) [obvious]
uppenbar (a) [tydlig] evident (a) [tydlig]
uppenbar (a) [tydlig] unmistakable (a) [tydlig]
SV Svenska EN Engelska
uppenbar (a) [klar] sharply defined (a) [klar]
uppenbar (a) [klar] distinct (a) [klar]
uppenbar manifest (formal)
uppenbar (a) [klar] clear (a) [klar]
uppenbar (a) [tydlig] apparent (a) [tydlig]
uppenbar (a) [tydlig] obvious (a) [tydlig]
uppenbar (a) [påtaglig] obvious (a) [påtaglig]
uppenbar (a) [lögn] out-and-out (a) [lögn]
uppenbar (a) [lögn] downright (a) [lögn]
uppenbar (a) [lögn] blatant (a) [lögn]
uppenbar (a) [lögn] outright (a) [lögn]
uppenbar (a) [tydlig] plain (a) [tydlig]
uppenbar (a) [tydlig] clear (a) [tydlig]
uppenbar patent
uppenbar flagrant
uppenbar evident
SV Synonymer för uppenbar EN Översättningar
klar [lätt att uppfatta] limpid
skarp [lätt att uppfatta] sharp
enkel [lätt att uppfatta] easy
distinkt [lätt att uppfatta] plainly
påfallande [lätt att uppfatta] remarkable
markant [lätt att uppfatta] remarkable
utpräglad [lätt att uppfatta] distinctive
ohöljd [lätt att uppfatta] barefaced
otvetydig [lätt att uppfatta] unambiguous
tydlig [lätt att uppfatta] transparent
omisskänlig [tydlig] unmistakable
ovedersäglig [tydlig] irrefutable
självklar [tydlig] obvious
påtaglig [tydlig] obvious
ofrånkomlig [tydlig] inevitable
obestridlig [tydlig] undeniable
öppen [tydlig] ingenuous
populär [lättförstådd] favor
skönjbar [iakttagbar] discernible
synbar [iakttagbar] seeming