Söktermen uppfylla har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
uppfylla
 • uppfylld
fulfil
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla (v) [idé] make real (v) [idé]
uppfylla comply with
uppfylla (v) [avtal]
 • uppfylld
implement (v) [avtal]
 • implemented
 • implement
 • implement
 • implemented
 • implemented
uppfylla (v) [löfte]
 • uppfylld
redeem (v) [löfte]
 • redeemed
 • redeem
 • redeem
 • redeemed
 • redeemed
SV Svenska EN Engelska
uppfylla (v) [idé]
 • uppfylld
realize (v) [idé]
 • realized
 • realize
 • realize
 • realized
 • realized
uppfylla (v) [villkor]
 • uppfylld
satisfy (v) [villkor]
 • satisfied
 • satisfy
 • satisfy
 • satisfied
 • satisfied
uppfylla (v) [uppgift]
 • uppfylld
execute (v) [uppgift]
 • executed
 • execute
 • execute
 • executed
 • executed
uppfylla (v) [villkor]
 • uppfylld
fulfil (v) [villkor]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla (v) [löfte]
 • uppfylld
fulfil (v) [löfte]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla (v) [uppgift]
 • uppfylld
complete (v) [uppgift]
 • completed
 • complete
 • complete
 • completed
 • completed
uppfylla (v) [uppgift] carry out (v) [uppgift]
uppfylla (v) [löfte] carry out (v) [löfte]
uppfylla (v) [villkor]
 • uppfylld
fulfill (v) [villkor]
 • fulfilled
 • fulfill
 • fulfill
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla (v) [löfte]
 • uppfylld
fulfill (v) [löfte]
 • fulfilled
 • fulfill
 • fulfill
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla (v) [idé]
 • uppfylld
fulfill (v) [idé]
 • fulfilled
 • fulfill
 • fulfill
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla (v) [uppgift]
 • uppfylld
conduct (v) [uppgift] (formal)
 • conducted
 • conduct
 • conduct
 • conducted
 • conducted
uppfylla (v) [uppgift]
 • uppfylld
perform (v) [uppgift]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
uppfylla
 • uppfylld
meet
 • met
 • meet
 • meet
 • met
 • met
uppfylla
 • uppfylld
perform
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed