Söktermen uppfylla har 20 resultat
SVSvenskaENEngelska
uppfylla
 • uppfylld
fulfil
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla(v)[idé] make real(v)[idé]
uppfylla comply with
uppfylla(v)[avtal]
 • uppfylld
implement(v)[avtal]
 • implemented
 • implement
 • implement
 • implemented
 • implemented
uppfylla(v)[löfte]
 • uppfylld
redeem(v)[löfte]
 • redeemed
 • redeem
 • redeem
 • redeemed
 • redeemed
SVSvenskaENEngelska
uppfylla(v)[idé]
 • uppfylld
realize(v)[idé]
 • realized
 • realize
 • realize
 • realized
 • realized
uppfylla(v)[villkor]
 • uppfylld
satisfy(v)[villkor]
 • satisfied
 • satisfy
 • satisfy
 • satisfied
 • satisfied
uppfylla(v)[uppgift]
 • uppfylld
execute(v)[uppgift]
 • executed
 • execute
 • execute
 • executed
 • executed
uppfylla(v)[villkor]
 • uppfylld
fulfil(v)[villkor]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla(v)[löfte]
 • uppfylld
fulfil(v)[löfte]
 • fulfilled
 • fulfil
 • fulfil
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla(v)[uppgift]
 • uppfylld
complete(v)[uppgift]
 • completed
 • complete
 • complete
 • completed
 • completed
uppfylla(v)[uppgift] carry out(v)[uppgift]
uppfylla(v)[löfte] carry out(v)[löfte]
uppfylla(v)[villkor]
 • uppfylld
fulfill(v)[villkor]
 • fulfilled
 • fulfill
 • fulfill
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla(v)[löfte]
 • uppfylld
fulfill(v)[löfte]
 • fulfilled
 • fulfill
 • fulfill
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla(v)[idé]
 • uppfylld
fulfill(v)[idé]
 • fulfilled
 • fulfill
 • fulfill
 • fulfilled
 • fulfilled
uppfylla(v)[uppgift]
 • uppfylld
conduct(v)[uppgift](formal)
 • conducted
 • conduct
 • conduct
 • conducted
 • conducted
uppfylla(v)[uppgift]
 • uppfylld
perform(v)[uppgift]
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
uppfylla
 • uppfylld
meet
 • met
 • meet
 • meet
 • met
 • met
uppfylla
 • uppfylld
perform
 • performed
 • perform
 • perform
 • performed
 • performed
SVSynonymer för uppfyllaENÖversättningar
tänka på[tillvarataga]think about
sörja för[tillvarataga]worry about
se till[tillvarataga]look after
ta hänsyn till[tillvarataga]take into account
möta[tillvarataga]envisage
gå med på[bifalla]admit
bevilja[bifalla]appropriating
rätta sig efter[bifalla]conform to
tillmötesgå[bifalla]accede to
fullproppa[belasta]clutter up
överlasta[belasta]overload
täcka[belasta]defray(formal)
belamra[belasta]encumber(formal)
motsvara[tillmötesgå]correspond
fylla[motsvara]fill
tillfredsställa[motsvara]gratify
infria[motsvara]redeem
betala[motsvara]defray(formal)
bestrida[motsvara]gainsay
ersätta[motsvara]compensate