Söktermen upphäva har 28 resultat
SVSvenskaENEngelska
upphäva(v)[lagar]
 • upphävd
rescind(v)[lagar](law)
 • rescinded
 • rescind
 • rescind
 • rescinded
 • rescinded
upphäva(v)[overksamhet]
 • upphävd
negate(v)[overksamhet]
 • negated
 • negate
 • negate
 • negated
 • negated
upphäva(v)[rättsvetenskap]
 • upphävd
pre-empt(v)[rättsvetenskap]
 • pre-empted
 • pre-empt
 • pre-empt
 • pre-empted
 • pre-empted
upphäva(v)[rättsvetenskap]
 • upphävd
preempt(v)[rättsvetenskap]
 • preempted
 • preempt
 • preempt
 • preempted
 • preempted
upphäva(v)[lagar]
 • upphävd
reverse(v)[lagar]
 • reversed
 • reverse
 • reverse
 • reversed
 • reversed
SVSvenskaENEngelska
upphäva(v)[angelägenhet]
 • upphävd
reverse(v)[angelägenhet]
 • reversed
 • reverse
 • reverse
 • reversed
 • reversed
upphäva(v)[rättsvetenskap]
 • upphävd
suspend(v)[rättsvetenskap]
 • suspended
 • suspend
 • suspend
 • suspended
 • suspended
upphäva(v n)[to cancel]
 • upphävd
repeal(v n)[to cancel]
 • repealed
 • repeal
 • repeal
 • repealed
 • repealed
upphäva(v)[lagar]
 • upphävd
repeal(v)[lagar]
 • repealed
 • repeal
 • repeal
 • repealed
 • repealed
upphäva(v)[lagar]
 • upphävd
abrogate(v)[lagar]
 • abrogated
 • abrogate
 • abrogate
 • abrogated
 • abrogated
upphäva(v)[lagar]
 • upphävd
invalidate(v)[lagar]
 • invalidated
 • invalidate
 • invalidate
 • invalidated
 • invalidated
upphäva(v)[repeal, annul, or declare void]
 • upphävd
rescind(v)[repeal, annul, or declare void](law)
 • rescinded
 • rescind
 • rescind
 • rescinded
 • rescinded
upphäva
 • upphävd
abolish
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
upphäva(v)[lagar]
 • upphävd
revoke(v)[lagar]
 • revoked
 • revoke
 • revoke
 • revoked
 • revoked
upphäva
 • upphävd
overrule
 • overruled
 • overrule
 • overrule
 • overruled
 • overruled
upphäva(v)[lagar]
 • upphävd
nullify(v)[lagar]
 • nullified
 • nullify
 • nullify
 • nullified
 • nullified
upphäva(v)[annullera]
 • upphävd
nullify(v)[annullera]
 • nullified
 • nullify
 • nullify
 • nullified
 • nullified
upphäva(v)[lagar]
 • upphävd
void(v)[lagar]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
upphäva(v)[annullera]
 • upphävd
void(v)[annullera]
 • voided
 • void
 • void
 • voided
 • voided
upphäva(v)[annullera]
 • upphävd
cancel(v)[annullera]
 • cancel(l)ed
 • cancel
 • cancel
 • cancel(l)ed
 • cancel(l)ed
upphäva(v)[lagar]
 • upphävd
annul(v)[lagar]
 • annulled
 • annul
 • annul
 • annulled
 • annulled
upphäva(v)[annullera]
 • upphävd
annul(v)[annullera]
 • annulled
 • annul
 • annul
 • annulled
 • annulled
upphäva
 • upphävd
annul
 • annulled
 • annul
 • annul
 • annulled
 • annulled
upphäva(v)[lagar] bring to an end(v)[lagar]
upphäva(v)[lagar]
 • upphävd
abolish(v)[lagar]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
upphäva(v)[annullera]
 • upphävd
abolish(v)[annullera]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
upphäva
 • upphävd
repeal
 • repealed
 • repeal
 • repeal
 • repealed
 • repealed
upphäva
 • upphävd
raise
 • raised
 • raise
 • raise
 • raised
 • raised
SVSynonymer för upphävaENÖversättningar
inställa[offentligen avskaffa]cancel
göra slut på[offentligen avskaffa]use
bannlysa[offentligen avskaffa]expatriate
förvisa[offentligen avskaffa]expatriate
annullera[offentligen avskaffa]nullify
avlysa[offentligen avskaffa]cancel
bestrida[förneka]gainsay
förklara ogiltig[icke godkänna]disallow
avslå[icke godkänna]refusing
avvisa[icke godkänna]disallow
förkasta[icke godkänna]repudiate(formal)
kassera[icke godkänna]rejekt
ogilla[icke godkänna]disapprove
omintetgöra[motverka]disconcert
göra overksam[motverka]inactivate
paralysera[motverka]paralyze
rasera[slopa]demolish
avskaffa[ta tillbaka]repeal
återkalla[ta tillbaka]rescind(law)
sluta med[avbryta]end up in