Söktermen upphöja har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
upphöja (v) [rang]
 • upphöjd
raise (v) [rang]
 • raised
 • raise
 • raise
 • raised
 • raised
upphöja (v) [lovprisa]
 • upphöjd
honor (v) [lovprisa]
 • honored
 • honor
 • honor
 • honored
 • honored
upphöja (v) [rang]
 • upphöjd
elevate (v) [rang]
 • elevated
 • elevate
 • elevate
 • elevated
 • elevated
upphöja (v) [lovprisa]
 • upphöjd
dignify (v) [lovprisa]
 • dignified
 • dignify
 • dignify
 • dignified
 • dignified
upphöja (v) [lovprisa]
 • upphöjd
glorify (v) [lovprisa]
 • glorified
 • glorify
 • glorify
 • glorified
 • glorified
SV Svenska EN Engelska
upphöja
 • upphöjd
exalt (formal)
 • exalted
 • exalt
 • exalt
 • exalted
 • exalted
upphöja (v) [person]
 • upphöjd
exalt (v) [person] (formal)
 • exalted
 • exalt
 • exalt
 • exalted
 • exalted
upphöja (v) [lovprisa]
 • upphöjd
extol (v) [lovprisa]
 • extolled
 • extol
 • extol
 • extolled
 • extolled
upphöja (v) [lovprisa] praise highly (v) [lovprisa]
upphöja
 • upphöjd
elevate
 • elevated
 • elevate
 • elevate
 • elevated
 • elevated
upphöja
 • upphöjd
raise
 • raised
 • raise
 • raise
 • raised
 • raised
SV Synonymer för upphöja EN Översättningar
förhärliga [lovprisa] glorify
lovorda [lovprisa] boost
rosa [lovprisa] pink
berömma [lovprisa] praise
lova [lovprisa] pledge
fira [hedra] celebrate
utmärka [hedra] denote
honorera [hedra] remunerate
vörda [hedra] revere (formal)
prisa [hedra] extol
hylla [hedra] (u hail
ära [hedra] (u glory
dubba [upphöja i adligt stånd] dub
adla [upphöja i adligt stånd] annoble
förädla [förandliga] ennoble
överföra [förandliga] convey (formal)
kanalisera [förandliga] canalise
rena [förandliga] purify
luttra [förandliga] chasten
sublimera [förandliga] sublimate