Söktermen upphöja har 11 resultat
SVSvenskaENEngelska
upphöja(v)[rang]
 • upphöjd
raise(v)[rang]
 • raised
 • raise
 • raise
 • raised
 • raised
upphöja(v)[lovprisa]
 • upphöjd
honor(v)[lovprisa]
 • honored
 • honor
 • honor
 • honored
 • honored
upphöja(v)[rang]
 • upphöjd
elevate(v)[rang]
 • elevated
 • elevate
 • elevate
 • elevated
 • elevated
upphöja(v)[lovprisa]
 • upphöjd
dignify(v)[lovprisa]
 • dignified
 • dignify
 • dignify
 • dignified
 • dignified
upphöja(v)[lovprisa]
 • upphöjd
glorify(v)[lovprisa]
 • glorified
 • glorify
 • glorify
 • glorified
 • glorified
SVSvenskaENEngelska
upphöja
 • upphöjd
exalt(formal)
 • exalted
 • exalt
 • exalt
 • exalted
 • exalted
upphöja(v)[person]
 • upphöjd
exalt(v)[person](formal)
 • exalted
 • exalt
 • exalt
 • exalted
 • exalted
upphöja(v)[lovprisa]
 • upphöjd
extol(v)[lovprisa]
 • extolled
 • extol
 • extol
 • extolled
 • extolled
upphöja(v)[lovprisa] praise highly(v)[lovprisa]
upphöja
 • upphöjd
elevate
 • elevated
 • elevate
 • elevate
 • elevated
 • elevated
upphöja
 • upphöjd
raise
 • raised
 • raise
 • raise
 • raised
 • raised
SVSynonymer för upphöjaENÖversättningar
förhärliga[lovprisa]glorify
lovorda[lovprisa]boost
rosa[lovprisa]pink
berömma[lovprisa]praise
lova[lovprisa]pledge
fira[hedra]celebrate
utmärka[hedra]denote
honorera[hedra]remunerate
vörda[hedra]revere(formal)
prisa[hedra]extol
hylla[hedra](uhail
ära[hedra](uglory
dubba[upphöja i adligt stånd]dub
adla[upphöja i adligt stånd]annoble
förädla[förandliga]ennoble
överföra[förandliga]convey(formal)
kanalisera[förandliga]canalise
rena[förandliga]purify
luttra[förandliga]chasten
sublimera[förandliga]sublimate