Söktermen upphöra att gälla har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
upphöra att gälla (v) [överenskommelse] stop (v) [överenskommelse]
upphöra att gälla (v) [överenskommelse] expire (v) [överenskommelse]
upphöra att gälla (v) [överenskommelse] terminate (v) [överenskommelse] (formal)
upphöra att gälla (v) [överenskommelse] come to an end (v) [överenskommelse]

SV EN Översättningar för upphöra

upphöra (v) [aktivitet]
 • upphörd
stop (v) [aktivitet]
 • stopped
 • stop
 • stop
 • stopped
 • stopped
upphöra (v) [aktivitet]
 • upphörd
quit (v) [aktivitet]
 • quitted
 • quit
 • quit
 • quitted
 • quitted
upphöra
 • upphörd
cease (formal)
 • ceased
 • cease
 • cease
 • ceased
 • ceased
upphöra (v) [aktivitet]
 • upphörd
cease (v) [aktivitet] (formal)
 • ceased
 • cease
 • cease
 • ceased
 • ceased
upphöra (v) [intransitive]
 • upphörd
cease (v) [intransitive] (formal)
 • ceased
 • cease
 • cease
 • ceased
 • ceased
upphöra
 • upphörd
expire
 • expired
 • expire
 • expire
 • expired
 • expired
upphöra (v) [aktivitet]
 • upphörd
terminate (v) [aktivitet] (formal)
 • terminated
 • terminate
 • terminate
 • terminated
 • terminated
upphöra (v) [intransitiv]
 • upphörd
finish (v) [intransitiv]
 • finished
 • finish
 • finish
 • finished
 • finished
upphöra (v) [aktivitet]
 • upphörd
end (v) [aktivitet]
 • ended
 • end
 • end
 • ended
 • ended
upphöra (v) [aktivitet]
 • upphörd
discontinue (v) [aktivitet]
 • discontinued
 • discontinue
 • discontinue
 • discontinued
 • discontinued

SV EN Översättningar för att

att to
att (o) [konjunktion] that (o) [konjunktion]
att that

SV EN Översättningar för gälla

gälla (v) [djur]
 • gälld
alter (v) [djur]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
gälla
 • gälld
concern
 • concerned
 • concern
 • concern
 • concerned
 • concerned
gälla (v) [allmän]
 • gälld
concern (v) [allmän]
 • concerned
 • concern
 • concern
 • concerned
 • concerned
gälla (v) [teori]
 • gälld
apply (v) [teori]
 • applied
 • apply
 • apply
 • applied
 • applied
gälla (v) [djur]
 • gälld
fix (v) [djur]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
gälla (v) [sedvänja]
 • gälld
exit (v) [sedvänja]
 • exited
 • exit
 • exit
 • exited
 • exited
gälla (v) [sedvänja]
 • gälld
obtain (v) [sedvänja]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
gälla (v) [teori]
 • gälld
hold (v) [teori]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
gälla (v) [djur]
 • gälld
emasculate (v) [djur]
 • emasculated
 • emasculate
 • emasculate
 • emasculated
 • emasculated
gälla (v) [djur]
 • gälld
neuter (v) [djur]
 • neutered
 • neuter
 • neuter
 • neutered
 • neutered