Söktermen upplösas har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
upplösas decompose
SV Synonymer för upplösas EN Översättningar
förfalla [falla sönder] run out
vittra [falla sönder] weather
dunsta [fördunsta] evaporate
försvinna [fördunsta] vanish
gå upp i rök [fördunsta] go up in smoke
avdunsta [förgasas] transpire
kondensera [förgasas] condense
förgasa [förgasas] gasify
bli osynlig [utplånas] vanish
skingras [utplånas] disperses
lätta [utplånas] remedy
dra bort [utplånas] distract
sönderfalla [söndervittra] disintegrate