Söktermen upplysa om har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
upplysa om (v) [problem] enlighten about (v) [problem]
upplysa om (v) [problem] enlighten on (v) [problem]

SV EN Översättningar för upplysa

upplysa (v) [information]
 • upplyst
advise (v) [information]
 • advised
 • advise
 • advise
 • advised
 • advised
upplysa (v) [information]
 • upplyst
notify (v) [information]
 • notified
 • notify
 • notify
 • notified
 • notified
upplysa (v) [belysning]
 • upplyst
illuminate (v) [belysning]
 • illuminated
 • illuminate
 • illuminate
 • illuminated
 • illuminated
upplysa (v) [klargöra]
 • upplyst
clarify (v) [klargöra]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
upplysa
 • upplyst
enlighten
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [information]
 • upplyst
enlighten (v) [information]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [karaktär]
 • upplyst
enlighten (v) [karaktär]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [klargöra]
 • upplyst
enlighten (v) [klargöra]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
upplysa (v) [klargöra] make clear (v) [klargöra]
upplysa (v) [information]
 • upplyst
inform (v) [information]
 • informed
 • inform
 • inform
 • informed
 • informed

SV EN Översättningar för om

om (o) [beträffande] concerning (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] regarding (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] about (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] connected with (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] in regard to (o) [beträffande]
om (o) [beträffande] as regards (o) [beträffande]
om ask
om round
om (o) [möjlighet] in case (o) [möjlighet]
om (v n) [If; in case of] should (v n) [If; in case of]
SV Synonymer för upplysa om EN Översättningar
förklara [undervisa] explain
handleda [undervisa] guide
anvisa [undervisa] indicate
instruera [undervisa] teach
klargöra [undervisa] elucidate
ledsaga [undervisa] escort
visa [undervisa] ditty