Söktermen uppmärksam har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
uppmärksam (a) [allmän] conscious (a) [allmän]
uppmärksam (adj) [watchful] vigilant (adj) [watchful]
uppmärksam attentive
uppmärksam (a) [vaksam] attentive (a) [vaksam]
uppmärksam observant
SV Svenska EN Engelska
uppmärksam (a) [vaksam] observant (a) [vaksam]
uppmärksam (a) [vaksam] mindful (a) [vaksam]
uppmärksam (a) [vaksam] perceptive (a) [vaksam]
uppmärksam (a) [vaksam] heedful (a) [vaksam]
uppmärksam (a) [vaksam] observing (a) [vaksam]
uppmärksam (a) [allmän] aware (a) [allmän]
uppmärksam (a) [allmän] sensible (a) [allmän] (formal)
SV Synonymer för uppmärksam EN Översättningar
förbindlig [förekommande] affable
artig [förekommande] courteous
älskvärd [förekommande] endearing
urban [förekommande] urbane
vänlig [förekommande] affable
snäll [förekommande] kind
foglig [förekommande] docile
tillgänglig [förekommande] available
medgörlig [förekommande] accomodating
human [förekommande] humane
tjänstvillig [förekommande] obliging
tillmötesgående [förekommande] n accommodating
förekommande [tjänstvillig] obligin
hjälpsam [tjänstvillig] helpful
påpasslig [tjänstaktig] attentive
beredvillig [tjänstaktig] ready (informal)
iakttagande [vaken] n observance
observant [vaken] observing
noggrann [noga] meticolous
samvetsgrann [noga] conscientious