Söktermen uppmärksamhet har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
uppmärksamhet (n) [beaktande] (u) consideration (n) [beaktande]
uppmärksamhet (n) [beaktande] (u) caution (n) [beaktande]
uppmärksamhet (u) attention
uppmärksamhet (n) [beaktande] (u) attention (n) [beaktande]
uppmärksamhet (n) [omsorgsfullhet] (u) attention (n) [omsorgsfullhet]
SV Svenska EN Engelska
uppmärksamhet (n) [beaktande] (u) heed (n) [beaktande]
uppmärksamhet (n) [beaktande] (u) care (n) [beaktande]
uppmärksamhet (n) [beaktande] (u) interest (n) [beaktande]
uppmärksamhet (n) [klarsynthet] (u) attentiveness (n) [klarsynthet]
uppmärksamhet (n) [omsorgsfullhet] (u) attentiveness (n) [omsorgsfullhet]
uppmärksamhet (n) [klarsynthet] (u) perceptiveness (n) [klarsynthet]
uppmärksamhet (n) [omsorgsfullhet] (u) thoughtfulness (n) [omsorgsfullhet]
uppmärksamhet (n) [medvetenhet] (u) consciousness (n) [medvetenhet]
uppmärksamhet (n) [medvetenhet] (u) awareness (n) [medvetenhet]
uppmärksamhet (n) [allmän] (u) alertness (n) [allmän]
uppmärksamhet (n) [allmän] (u) watchfulness (n) [allmän]
SV Synonymer för uppmärksamhet EN Översättningar
intresse [förståelse] n interest
mottaglighet [förståelse] (u predisposition
beredvillighet [förståelse] (u alacrity
artighet [förståelse] (u courtesy
välvilja [förståelse] (u benevolence
älskvärdhet [förståelse] (u suavity
tjänstvillighet [förståelse] (u willingness to please
tillmötesgående [förståelse] n accommodating
bistånd [hjälp] n grace
handtag [hjälp] n grip
understöd [hjälp] n subsidy
vänlighet [hjälp] (u affability
service [hjälp] (u maintenance
tjänst [hjälp] (u favor
bemärkelse [hänseende] (u sense
sätt [hänseende] n manner
synpunkt [hänseende] (u point of view
aspekt [hänseende] (u aspect
hänsyn [hänseende] (u consideration
vikt [hänseende] (u significance