Söktermen upprätta har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
upprätta raise
upprätta found
upprätta (v) [företag] found (v) [företag]
upprätta (v) [företag] establish (v) [företag]
SV Synonymer för upprätta EN Översättningar
orsaka [åstadkomma] cause to be
alstra [åstadkomma] engender
skapa [åstadkomma] produce
sätta i verket [åstadkomma] implement
förverkliga [åstadkomma] actualize
åvägabringa [åstadkomma] bring about
utplåna [avtvätta] efface (formal)
rentvå [avtvätta] whitewash (pej.)
rättfärdiga [avtvätta] justify
försona [avtvätta] conciliate
avlägsna [avtvätta] eliminate (informal)
fritaga [försvara] acquit (law)
frikänna [försvara] absolve
fria [försvara] propose
rehabilitera [försvara] rehabilitate
inrätta [sätta upp] establish
grunda [sätta upp] found
sätta [sätta upp] set
bygga [grundlägga] build
etablera [grundlägga] establish