Söktermen uppskatta har 22 resultat
SV Svenska EN Engelska
uppskatta
 • uppskattad
esteem
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
uppskatta
 • uppskattad
enjoy
 • enjoyed
 • enjoy
 • enjoy
 • enjoyed
 • enjoyed
uppskatta (v) [värdera] be grateful for (v) [värdera]
uppskatta (v) [värdera]
 • uppskattad
appreciate (v) [värdera]
 • appreciated
 • appreciate
 • appreciate
 • appreciated
 • appreciated
uppskatta (v) [kvalitet]
 • uppskattad
appreciate (v) [kvalitet]
 • appreciated
 • appreciate
 • appreciate
 • appreciated
 • appreciated
SV Svenska EN Engelska
uppskatta (v) [beräkna]
 • uppskattad
calculate (v) [beräkna]
 • calculated
 • calculate
 • calculate
 • calculated
 • calculated
uppskatta (v) [beräkning]
 • uppskattad
reckon (v) [beräkning]
 • reckoned
 • reckon
 • reckon
 • reckoned
 • reckoned
uppskatta (v) [beräkning]
 • uppskattad
guess (v) [beräkning] (informal)
 • guessed
 • guess
 • guess
 • guessed
 • guessed
uppskatta (v) [pris]
 • uppskattad
quote (v) [pris]
 • quoted
 • quote
 • quote
 • quoted
 • quoted
uppskatta (v) [känslor]
 • uppskattad
esteem (v) [känslor]
 • esteemed
 • esteem
 • esteem
 • esteemed
 • esteemed
uppskatta (v) [känslor]
 • uppskattad
respect (v) [känslor]
 • respected
 • respect
 • respect
 • respected
 • respected
uppskatta (v) [skatt]
 • uppskattad
assess (v) [skatt]
 • assessed
 • assess
 • assess
 • assessed
 • assessed
uppskatta (v) [värde]
 • uppskattad
value (v) [värde]
 • valued
 • value
 • value
 • valued
 • valued
uppskatta (v) [kvalitet]
 • uppskattad
value (v) [kvalitet]
 • valued
 • value
 • value
 • valued
 • valued
uppskatta (v) [värde]
 • uppskattad
evaluate (v) [värde]
 • evaluated
 • evaluate
 • evaluate
 • evaluated
 • evaluated
uppskatta (v) [värde]
 • uppskattad
appraise (v) [värde]
 • appraised
 • appraise
 • appraise
 • appraised
 • appraised
uppskatta (v) [utgifter]
 • uppskattad
cost (v) [utgifter]
 • cost
 • cost
 • cost
 • cost
 • cost
uppskatta (v) [värde]
 • uppskattad
estimate (v) [värde]
 • estimated
 • estimate
 • estimate
 • estimated
 • estimated
uppskatta (v) [utgifter]
 • uppskattad
estimate (v) [utgifter]
 • estimated
 • estimate
 • estimate
 • estimated
 • estimated
uppskatta (v) [beräkna]
 • uppskattad
estimate (v) [beräkna]
 • estimated
 • estimate
 • estimate
 • estimated
 • estimated
uppskatta
 • uppskattad
appreciate
 • appreciated
 • appreciate
 • appreciate
 • appreciated
 • appreciated
uppskatta
 • uppskattad
estimate
 • estimated
 • estimate
 • estimate
 • estimated
 • estimated
SV Synonymer för uppskatta EN Översättningar
sätta värde på [vara trakterad av] value
önska [vara trakterad av] wish
gilla [vara trakterad av] approve of
tycka om [vara trakterad av] fond
traktera [vara trakterad av] entertain
vara förtjust i [tycka om] love
hålla av [tycka om] be fond of
tycka [tycka om] think
räkna ut [räkna över] calculate
kalkylera [räkna över] calculate
värdera [räkna över] value
anslå [räkna över] assign
beräkna [räkna över] compute
sätta högt [se upp till] have a high opinion of
tillbedja [se upp till] worship
dyrka [se upp till] lionize
uppvakta [se upp till] woo (arch.)
svärma för [se upp till] dream about
beundra [se upp till] admire
taxera [värdera] assess