Söktermen uppskatta har 22 resultat
SV Svenska EN Engelska
uppskatta esteem
uppskatta enjoy
uppskatta (v) [värdera] be grateful for (v) [värdera]
uppskatta (v) [värdera] appreciate (v) [värdera]
uppskatta (v) [kvalitet] appreciate (v) [kvalitet]
SV Svenska EN Engelska
uppskatta (v) [beräkna] calculate (v) [beräkna]
uppskatta (v) [beräkning] reckon (v) [beräkning]
uppskatta (v) [beräkning] guess (v) [beräkning] (informal)
uppskatta (v) [pris] quote (v) [pris]
uppskatta (v) [känslor] esteem (v) [känslor]
uppskatta (v) [känslor] respect (v) [känslor]
uppskatta (v) [skatt] assess (v) [skatt]
uppskatta (v) [värde] value (v) [värde]
uppskatta (v) [kvalitet] value (v) [kvalitet]
uppskatta (v) [värde] evaluate (v) [värde]
uppskatta (v) [värde] appraise (v) [värde]
uppskatta (v) [utgifter] cost (v) [utgifter]
uppskatta (v) [värde] estimate (v) [värde]
uppskatta (v) [utgifter] estimate (v) [utgifter]
uppskatta (v) [beräkna] estimate (v) [beräkna]
uppskatta appreciate
uppskatta estimate
SV Synonymer för uppskatta EN Översättningar
sätta värde på [vara trakterad av] value
önska [vara trakterad av] wish
gilla [vara trakterad av] approve of
tycka om [vara trakterad av] fond
traktera [vara trakterad av] entertain
vara förtjust i [tycka om] love
hålla av [tycka om] be fond of
tycka [tycka om] think
räkna ut [räkna över] calculate
kalkylera [räkna över] calculate
värdera [räkna över] value
anslå [räkna över] assign
beräkna [räkna över] compute
sätta högt [se upp till] have a high opinion of
tillbedja [se upp till] worship
dyrka [se upp till] lionize
uppvakta [se upp till] woo (arch.)
svärma för [se upp till] dream about
beundra [se upp till] admire
taxera [värdera] assess