Söktermen upptäcka har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
upptäcka (v) [hemlighet] smell out (v) [hemlighet]
upptäcka detecting
upptäcka (v) [to discover or find by careful search, examination, or probing] detect (v) [to discover or find by careful search, examination, or probing]
upptäcka (v) [sinnesförnimmelse] detect (v) [sinnesförnimmelse]
upptäcka (v) [finna] detect (v) [finna]
SV Svenska EN Engelska
upptäcka (v) [sinnesförnimmelse] discern (v) [sinnesförnimmelse]
upptäcka (v) [finna] find (v) [finna]
upptäcka (v) [sinnesförnimmelse] perceive (v) [sinnesförnimmelse]
upptäcka (v) [information] unearth (v) [information]
upptäcka (v) [hemlighet] nose out (v) [hemlighet]
upptäcka (v) [hemlighet] get wind of (v) [hemlighet]
upptäcka (v) [finna] uncover (v) [finna]
upptäcka (v) [hemlighet] learn (v) [hemlighet]
upptäcka (v) [hemlighet] discover (v) [hemlighet]
upptäcka (v) [finna] discover (v) [finna]
upptäcka (v) [expose something previously covered] discover (v) [expose something previously covered]
upptäcka discover
upptäcka (v) [hemlighet] find out (v) [hemlighet]
upptäcka (v) [information] turn up (v) [information]
upptäcka (v) [sinnesförnimmelse] notice (v) [sinnesförnimmelse]
upptäcka find out
SV Synonymer för upptäcka EN Översättningar
finna [hitta] find
uppdaga [hitta] detect
få tag i [hitta] get hold of
komma över [hitta] get over
träffa [hitta] hit
röja [avslöja] betray
blotta [avslöja] uncover
ådagalägga [avslöja] show
yppa [avslöja] tell
offentliggöra [avslöja] give notice
exponera [avslöja] exposure
uppenbara [avslöja] reveal
genomskåda [uppdaga] see through
avslöja [uppdaga] divulge
ge akt på [lägga märke till] pay attention to
få syn på [lägga märke till] recognize
skönja [lägga märke till] discern
iaktta [lägga märke till] note
urskilja [lägga märke till] discern
observera [lägga märke till] notice