Söktermen upptäcka har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
upptäcka (v) [hemlighet] smell out (v) [hemlighet]
upptäcka detecting
upptäcka (v) [to discover or find by careful search, examination, or probing]
 • upptäckt
detect (v) [to discover or find by careful search, examination, or probing]
 • detected
 • detect
 • detect
 • detected
 • detected
upptäcka (v) [sinnesförnimmelse]
 • upptäckt
detect (v) [sinnesförnimmelse]
 • detected
 • detect
 • detect
 • detected
 • detected
upptäcka (v) [finna]
 • upptäckt
detect (v) [finna]
 • detected
 • detect
 • detect
 • detected
 • detected
SV Svenska EN Engelska
upptäcka (v) [sinnesförnimmelse]
 • upptäckt
discern (v) [sinnesförnimmelse]
 • discerned
 • discern
 • discern
 • discerned
 • discerned
upptäcka (v) [finna]
 • upptäckt
find (v) [finna]
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
upptäcka (v) [sinnesförnimmelse]
 • upptäckt
perceive (v) [sinnesförnimmelse]
 • perceived
 • perceive
 • perceive
 • perceived
 • perceived
upptäcka (v) [information]
 • upptäckt
unearth (v) [information]
 • unearthed
 • unearth
 • unearth
 • unearthed
 • unearthed
upptäcka (v) [hemlighet] nose out (v) [hemlighet]
upptäcka (v) [hemlighet] get wind of (v) [hemlighet]
upptäcka (v) [finna]
 • upptäckt
uncover (v) [finna]
 • uncovered
 • uncover
 • uncover
 • uncovered
 • uncovered
upptäcka (v) [hemlighet]
 • upptäckt
learn (v) [hemlighet]
 • learned
 • learn
 • learn
 • learned
 • learned
upptäcka (v) [hemlighet]
 • upptäckt
discover (v) [hemlighet]
 • discovered
 • discover
 • discover
 • discovered
 • discovered
upptäcka (v) [finna]
 • upptäckt
discover (v) [finna]
 • discovered
 • discover
 • discover
 • discovered
 • discovered
upptäcka (v) [expose something previously covered]
 • upptäckt
discover (v) [expose something previously covered]
 • discovered
 • discover
 • discover
 • discovered
 • discovered
upptäcka
 • upptäckt
discover
 • discovered
 • discover
 • discover
 • discovered
 • discovered
upptäcka (v) [hemlighet] find out (v) [hemlighet]
upptäcka (v) [information] turn up (v) [information]
upptäcka (v) [sinnesförnimmelse]
 • upptäckt
notice (v) [sinnesförnimmelse]
 • noticed
 • notice
 • notice
 • noticed
 • noticed
upptäcka find out
SV Synonymer för upptäcka EN Översättningar
finna [hitta] find
uppdaga [hitta] detect
få tag i [hitta] get hold of
komma över [hitta] get over
träffa [hitta] hit
röja [avslöja] betray
blotta [avslöja] uncover
ådagalägga [avslöja] show
yppa [avslöja] tell
offentliggöra [avslöja] give notice
exponera [avslöja] exposure
uppenbara [avslöja] reveal
genomskåda [uppdaga] see through
avslöja [uppdaga] divulge
ge akt på [lägga märke till] pay attention to
få syn på [lägga märke till] recognize
skönja [lägga märke till] discern
iaktta [lägga märke till] note
urskilja [lägga märke till] discern
observera [lägga märke till] notice