Söktermen ur vägen har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
ur vägen (o) [plats] out of the way (o) [plats]

SV EN Översättningar för ur

SV Synonymer för ur vägen EN Översättningar
otillbörlig [som ej passar sig] unwarranted (formal)
olämplig [som ej passar sig] inappropriate
ovärdig [som ej passar sig] unworthy
otillständig [som ej passar sig] shameful
påträngande [som ej passar sig] meddlesome
indiskret [som ej passar sig] indiscreet
opassande [som ej passar sig] unseemly
bakom kulisserna [i skymundan] backstage
förtäckt [i skymundan] camouflaged
bort [därifrån] away
undan [därifrån] out of the way
dädan [därifrån] thence