Söktermen urge on someone the need of har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
urge on someone the need of (v) [importance] understryka för någon behovet av (v) [importance]

EN SV Översättningar för urge

urge (v) [ask]
 • urged
 • urge
 • urge
 • urged
 • urged
tillråda (v) [ask]
 • tillrådd
urge (v) [exhort]
 • urged
 • urge
 • urge
 • urged
 • urged
anmoda (v) [exhort]
 • anmodad
urge (v) [insist]
 • urged
 • urge
 • urge
 • urged
 • urged
anmoda (v) [insist]
 • anmodad
urge (n) [compulsion] begär (n) {n} [compulsion]
urge (n) [compulsion] behov (n) {n} [compulsion]
urge (n) [compulsion] nöd (n) [compulsion] (u)
urge (n) [compulsion] drift (n) [compulsion] (u)
urge (v) [insist] försöka övertala (v) [insist]
urge (v) [ask] yrka på (v) [ask]
urge (v) [exhort]
 • urged
 • urge
 • urge
 • urged
 • urged
förmana (v) [exhort]
 • förmanad

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

EN SV Översättningar för someone

someone någon
someone (o) [indefinite pronoun - m.] någon (o) [indefinite pronoun - m.]
someone (pronoun n) [some person] någon (pronoun n) [some person]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för need

need (n) [requirement] krav (n) {n} [requirement]
need (n) [compulsion] begär (n) {n} [compulsion]
need behov {n}
need (n) [compulsion] behov (n) {n} [compulsion]
need (n) [general] behov (n) {n} [general]
need (n) [requirement] behov (n) {n} [requirement]
need (n) [compulsion] nöd (n) [compulsion] (u)
need (n) [compulsion] drift (n) [compulsion] (u)
need (n) [general] nödvändighet (n) [general] (u)
need (v) [general]
 • needed
 • need
 • need
 • needed
 • needed
behöva (v) [general]
 • behövd

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]