Söktermen ursprung har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
ursprung (n) [början] {n} derivation (n) [början]
ursprung (n) [etnologi] {n} derivation (n) [etnologi]
ursprung (n) [början] {n} beginning (n) [början]
ursprung {n} origin
ursprung (n) [allmän] {n} origin (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
ursprung (n) [början] {n} origin (n) [början]
ursprung {n} source
ursprung (n) [början] {n} source (n) [början]
ursprung (n) [orsak] {n} source (n) [orsak]
ursprung (n) [början] {n} origination (n) [början]
ursprung (n) [början] {n} start (n) [början]
ursprung (n) [allmän] {n} provenance (n) [allmän] (formal)
ursprung (n) [orsak] {n} root (n) [orsak]
ursprung {n} nascency
SV Synonymer för ursprung EN Översättningar
motivering [anledning] (u jusification
förutsättning [anledning] (u presumption
underlag [anledning] n support
grundval [anledning] n basis
basis [anledning] (u ground
skäl [anledning] n reason
grund [anledning] (u basic
bakgrund [anledning] (u background
pappa [upphovsman] (u (informal) daddy (informal)
upprinnelse [härkomst] origin
uppkomst [härkomst] (u genesis (formal)
historia [härkomst] (u tale
begynnelse [upphov] (u beginning
början [upphov] (invariable birth
orsak [upphov] (u reason
frö [upphov] n seed
vagga [upphov] cradle
rot [upphov] (u root
upphov [upprinnelse] n origin
tillblivelse [upprinnelse] (u genesis (formal)