Söktermen ursprunglig har 22 resultat
SV Svenska EN Engelska
ursprunglig (a) [etnologi] autochthonous (a) [etnologi]
ursprunglig (a) [villkor] pristine (a) [villkor] (formal)
ursprunglig (a) [allmän] primal (a) [allmän]
ursprunglig (a) [allmän] primordial (a) [allmän] (formal)
ursprunglig primeval
SV Svenska EN Engelska
ursprunglig (a) [etnologi] native (a) [etnologi]
ursprunglig (a) [etnologi] aboriginal (a) [etnologi]
ursprunglig (a) [etnologi] autochthonal (a) [etnologi]
ursprunglig (a) [inledande] beginning (a) [inledande]
ursprunglig (a) [arketypisk] prototypical (a) [arketypisk]
ursprunglig (a) [arketypisk] prototypic (a) [arketypisk]
ursprunglig (a) [arketypisk] prototypal (a) [arketypisk]
ursprunglig (a) [äganderätt] original (a) [äganderätt]
ursprunglig (a) [arketypisk] original (a) [arketypisk]
ursprunglig (a) [arketypisk] archetypal (a) [arketypisk]
ursprunglig (a) [inledande] originating (a) [inledande]
ursprunglig (a) [inledande] starting (a) [inledande]
ursprunglig (a) [inledande] commencing (a) [inledande]
ursprunglig primordial (formal)
ursprunglig primitive
ursprunglig primary
ursprunglig original
SV Synonymer för ursprunglig EN Översättningar
genuin [äkta] original
kongenital [nedärvd] medfødt (adj)
medfödd [nedärvd] medfødt (adj)
öppen [okonstlad] åben
fundamental [grundläggande] grundlæggende (n adj)
avgörande [grundläggande] n afgørende (adj)
grundläggande [teoretisk] grundlæggende (n adj)
formell [teoretisk] formel (adj n)
äkta [pålitlig] original
het [mustig] varm
enkel [omedelbar] let
först [tidigast] først
karakteristisk [säregen] karakteristikon (adj n)
tidigare [dåtida] tidligere
gammal [dåtida] gammel