Söktermen urvuxen har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
urvuxen outgrown
SV Synonymer för urvuxen EN Översättningar
oanvändbar [kasserad] worthless
bortkastad [kasserad] wasted (slang)
avlagd [kasserad] discarded
knapp [trång] scarce
liten [trång] short
trång [snäv] narrow