Söktermen utan har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
utan but
utan (o) [förråd] out of (o) [förråd]
utan (a) [allmän] destitute of (a) [allmän] (formal)
utan (o) [blottad på] destitute of (o) [blottad på] (formal)
utan (a) [allmän] devoid of (a) [allmän] (formal)
SV Svenska EN Engelska
utan (a) [allmän] lacking in (a) [allmän]
utan (o) [blottad på] void of (o) [blottad på]
utan (o) [blottad på] devoid (o) [blottad på] (formal)
utan (o) [blottad på] without (o) [blottad på]
utan (o) [brist] without (o) [brist]
utan (o) [förråd] without (o) [förråd]
utan (o) [blottad på] lacking (o) [blottad på]
utan (prep adj) [without] sans (prep adj) [without]
utan whithout
utan without
utan sans