Söktermen utan har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
utan but
utan (o) [förråd] out of (o) [förråd]
utan (a) [allmän] destitute of (a) [allmän] (formal)
utan (o) [blottad på] destitute of (o) [blottad på] (formal)
utan (a) [allmän] devoid of (a) [allmän] (formal)
SV Svenska EN Engelska
utan (a) [allmän] lacking in (a) [allmän]
utan (o) [blottad på] void of (o) [blottad på]
utan (o) [blottad på] devoid (o) [blottad på] (formal)
utan (o) [blottad på] without (o) [blottad på]
utan (o) [brist] without (o) [brist]
utan (o) [förråd] without (o) [förråd]
utan (o) [blottad på] lacking (o) [blottad på]
utan (prep adj) [without] sans (prep adj) [without]
utan whithout
utan without
utan sans
SV Synonymer för utan EN Översättningar
likväl [dock] aún así (adv)
emellertid [dock] todavía
fast [dock] decidido
ändå [dock] aún así (adv)
i alla fall [dock] aún así (adv)
men [dock] n aunque
frånsett [oberoende av] sin tener en cuenta
bortsett från [oberoende av] salvo
trots [oberoende av] n malgrado (n prep)
oavsett [oberoende av] aunque
i avsaknad av [fri från] por falta de
tom [fri från] vacío {m}
i brist på [fri från] por falta de
blottad på [fri från] sin