Söktermen utan mål har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
utan mål (a) [allmän] aimless (a) [allmän]
utan mål (a) [allmän] purposeless (a) [allmän]

SV EN Översättningar för utan

utan but
utan (o) [förråd] out of (o) [förråd]
utan (a) [allmän] destitute of (a) [allmän] (formal)
utan (o) [blottad på] destitute of (o) [blottad på] (formal)
utan (a) [allmän] devoid of (a) [allmän] (formal)
utan (a) [allmän] lacking in (a) [allmän]
utan (o) [blottad på] void of (o) [blottad på]
utan (o) [blottad på] devoid (o) [blottad på] (formal)
utan (prep adj) [without] sans (prep adj) [without]
utan (o) [blottad på] without (o) [blottad på]

SV EN Översättningar för mål

mål (n v) [end] {n} finish (n v) [end]
mål (n) [syfte] {n} end (n) [syfte]
mål (n) [ändamål] {n} end (n) [ändamål]
mål (n) [syfte] {n} intention (n) [syfte]
mål (n) [syfte] {n} purpose (n) [syfte]
mål (n) [ändamål] {n} purpose (n) [ändamål]
mål (n) [syfte] {n} object (n) [syfte]
mål {n} aim
mål (n) [syfte] {n} aim (n) [syfte]
mål (n) [målsättning] {n} objective (n) [målsättning]
SV Synonymer för utan mål EN Översättningar
nyckfull [oövertänkt] fickle
oberäknelig [oövertänkt] capricious
oorganiserad [oövertänkt] lacking organization
växlande [oövertänkt] alternate
godtycklig [oövertänkt] arbitrary
oregelbunden [oövertänkt] irregular
avvikande [oövertänkt] eccentric
irrande [oövertänkt] devious
sökande [oövertänkt] (u applicants
vag [oövertänkt] vague
planlös [oövertänkt] aimless