Söktermen utan tvivel har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
utan tvivel (o) [säkerhet] unquestionably (o) [säkerhet]
utan tvivel (adv) [without doubt] unquestionably (adv) [without doubt]
utan tvivel (a) [säker] certain (a) [säker]
utan tvivel (a) [säker] positive (a) [säker]
utan tvivel (a) [säker] sure (a) [säker]
SV Svenska EN Engelska
utan tvivel (a) [säker] bound (a) [säker]
utan tvivel (o) [säkerhet] bound (o) [säkerhet]
utan tvivel (adv) [without question] doubtlessly (adv) [without question]
utan tvivel (o) [säkerhet] decidedly (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] no question (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] no doubt (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] doubtless (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] undoubtedly (o) [säkerhet]

SV EN Översättningar för utan

utan but
utan (o) [förråd] out of (o) [förråd]
utan (a) [allmän] destitute of (a) [allmän] (formal)
utan (o) [blottad på] destitute of (o) [blottad på] (formal)
utan (a) [allmän] devoid of (a) [allmän] (formal)
utan (a) [allmän] lacking in (a) [allmän]
utan (o) [blottad på] void of (o) [blottad på]
utan (o) [blottad på] devoid (o) [blottad på] (formal)
utan (prep adj) [without] sans (prep adj) [without]
utan (o) [blottad på] without (o) [blottad på]

SV EN Översättningar för tvivel

tvivel {n} distrust
tvivel (n) [känslor] {n} distrust (n) [känslor]
tvivel (n) [känslor] {n} mistrust (n) [känslor]
tvivel (n) [känslor] {n} suspicion (n) [känslor]
tvivel (n) [tveksamhet] {n} doubt (n) [tveksamhet]
tvivel (n) [tveksamhet] {n} dubiousness (n) [tveksamhet]
tvivel (n) [tveksamhet] {n} hesitation (n) [tveksamhet]
tvivel (n) [tveksamhet] {n} uncertainty (n) [tveksamhet]
tvivel (n) [allmän] {n} disbelief (n) [allmän]
tvivel (n) [allmän] {n} incredulity (n) [allmän]
SV Synonymer för utan tvivel EN Översättningar
nog [otvivelaktigt] enough
säkert [otvivelaktigt] securely
säkerligen [otvivelaktigt] by all means
absolut [otvivelaktigt] absolute
antagligen [förmodligen] supposedly
väl [förmodligen] weal
troligen [förmodligen] most likely
sannolikt [förmodligen] probably
otvivelaktigt [förmodligen] unquestionably
obetingat [obestridligen] implicitly
avgjort [obestridligen] determinatively
onekligen [obestridligen] undeniable
med visshet [med säkerhet] obviously
bestämt [med säkerhet] steadfastly
verkligen [i sanning] actually
faktiskt [i sanning] actually
minsann [i sanning] indeed
sannerligen [i sanning] verily
troligtvis [antagligen] probably
kanske [antagligen] haply