Söktermen utbilda har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
utbilda (v) [undervisning] train (v) [undervisning]
utbilda (v) [uppfostra] raise (v) [uppfostra]
utbilda (v) [uppfostra] bring up (v) [uppfostra]
utbilda (v) [allmän] educate (v) [allmän]
utbilda (v) [to instruct or train] educate (v) [to instruct or train]
SV Svenska EN Engelska
utbilda (v) [undervisning] educate (v) [undervisning]
utbilda (v) [uppfostra] educate (v) [uppfostra]
utbilda develop
SV Synonymer för utbilda EN Översättningar
lära [ge undervisning] learn
handleda [ge undervisning] guide
vägleda [ge undervisning] manage
leda [ge undervisning] manage
öva [ge undervisning] train
instruera [ge undervisning] charge
skola [ge undervisning] (u school
uppfostra [ge undervisning] raise
föreläsa [ge undervisning] lecture
undervisa [ge undervisning] instruct
uppföda [fostra] rear
vårda [fostra] look after
dana [fostra] form
civilisera [fostra] civilize
tukta [fostra] discipline
dressera [fostra] train
utveckla [uppodla] expand
fostra [uppodla] foster (formal)
underhålla [uppodla] divert
upparbeta [uppodla] cultivate