Söktermen utbyte har 8 resultat
SVSvenskaENEngelska
utbyte(v n)[quantity of something produced]{n} yield(v n)[quantity of something produced]
utbyte{n} exchange
utbyte(n)[allmän]{n} exchange(n)[allmän]
utbyte(n)[idé]{n} interchange(n)[idé]
utbyte(n)[allmän]{n} replacement(n)[allmän]
SVSvenskaENEngelska
utbyte(n)[allmän]{n} substitution(n)[allmän]
utbyte(n)[allmän]{n} barter(n)[allmän]
utbyte(n)[allmän]{n} trade-off(n)[allmän]
SVSynonymer för utbyteENÖversättningar
kommunikation[samfärdsel](ucommunication(formal)
rörelse[samfärdsel](uafoot
förbindelse[samfärdsel](ualliance
gående[samfärdsel]nwalker
fart[samfärdsel](upace
trafik[samfärdsel](utraffic
överlåtelse[övergång]transfer
förflyttning[övergång](utransport
ränta[inkomst](urevenue
utdelning[inkomst](udistribution
vinst[inkomst](ugain
behållning[inkomst]profit
överskott[inkomst]nexcess
avkastning[inkomst](uyield
resultat[kontenta]nresult
gagn[kontenta]nbenefit
nytta[kontenta](uutility(formal)
ombyte[byte]change
framställning[tillverkning](uexposé
fabrikation[tillverkning](umanufacture