Söktermen utbyte har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
utbyte (v n) [quantity of something produced] {n} yield (v n) [quantity of something produced]
utbyte {n} exchange
utbyte (n) [allmän] {n} exchange (n) [allmän]
utbyte (n) [idé] {n} interchange (n) [idé]
utbyte (n) [allmän] {n} replacement (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
utbyte (n) [allmän] {n} substitution (n) [allmän]
utbyte (n) [allmän] {n} barter (n) [allmän]
utbyte (n) [allmän] {n} trade-off (n) [allmän]
SV Synonymer för utbyte EN Översättningar
kommunikation [samfärdsel] (u communication (formal)
rörelse [samfärdsel] (u afoot
förbindelse [samfärdsel] (u alliance
gående [samfärdsel] n walker
fart [samfärdsel] (u pace
trafik [samfärdsel] (u traffic
överlåtelse [övergång] transfer
förflyttning [övergång] (u transport
ränta [inkomst] (u revenue
utdelning [inkomst] (u distribution
vinst [inkomst] (u gain
behållning [inkomst] profit
överskott [inkomst] n excess
avkastning [inkomst] (u yield
resultat [kontenta] n result
gagn [kontenta] n benefit
nytta [kontenta] (u utility (formal)
ombyte [byte] change
framställning [tillverkning] (u exposé
fabrikation [tillverkning] (u manufacture